Zarząd klubu

Prezes Zarządu Marcin Banacki

Kierownik drużyny Jerzy Jurkiewicz

Członek Zarządu Jacek Szpanowski