Zarząd klubu

Prezes Zarządu Marcin Banacki

Członek Zarządu Jerzy Jurkiewicz

Członek Zarządu Jacek Szpanowski