Motor Lubawa — MKS Korsze

Motor Lubawa — MKS Olimpia Olsztynek

Motor Lubawa — LKS Błękitni Pasym

Motor Lubawa — GSZS Delfin Rybno

Motor Lubawa — Tęcza Biskupiec

Motor Lubawa — Mrągowia Mrągowo

Motor Lubawa — Mazur Ełk

 

Motor Lubawa — Polonia Lidzbark Warmiński

Motor Lubawa — Pisa Barczewo

MLKS Motor II Lubawa — Motor Lubawa